Bygger nytt fiberselskap for fremtiden

Hadeland og Ringerike Bredbånd og Lier Fibernett har gått sammen om å skape et nytt og robust fiberselskap for fremtiden. 
Det nye selskapet får navnet Fiber1.
Les mer!